CROMAX 280X w wykonaniu standardowym jest produkowany ze stali wyróżniającej się kombinacją bardzo dobrych właściwości mechanicznych i doskonałej spawalności. Cromax 280X jest dostępny jako pręt pełny i drążony.

Zastosowanie. Nasz podstawowy produkt, Cromax 280X, znajduje szerokie zastosowanie w hydraulice dla rolnictwa i jednym z przykładów zastosowań jest ładowarka kołowa lub traktor z zamocowaną ładowarką. Cromax 280X wykonany jest z stali o wysokich własnościach mechanicznych, dobrej obrabialności i doskonałej spawalności. ta kombinacja daje szereg korzyści w formie uproszczonej konstrukcji i obniżenia kosztów produkcji siłowników hydraulicznych.

Cromax 280 produkowany jest z nowoczesnej mikrostopowej stali, która zapewnia bardzo korzystną kombinację wysokiej wytrzymałości z doskonałymi własnościami obróbczymi i wysoką spawalnością. Dla <= 80mm (3 1/4") granica plastyczności i wytrzymałości jest o 20% niż prętach chromowanych wykonanych z nisko-węglowej spawalnej stali. W porównaniu ze standardowymi produktami, podwyższone własności wytrzymałościowe Cromaxu 280X dają wiele korzyści w projektowaniu i produkcji cylindrów hydraulicznych przez zmniejszenie wymiarów tłoczyska a tym samym ciężaru i kosztów produkcji bez obniżenia zdolności nośnej elementów.

Skład chemiczny stali dla CROMAX 280X

C% Si% Mn% S% V% C.E.% (*)
0.18 0.35 1.50 0.02 0.09 0.55 max
* C.E.=%C+%Mn/6+(%Cu+%Ni)/15+(%Cr+%Mo+%V)/5
Zestawienie gatunków stali najbardziej zbliżonych do gatunku CROMAX 280
Cromax EN DIN BS AFNOR ASTM
280X 17MnV6 17MnV6 55M E420 A572
Właściwości mechaniczne stali
Średnica Granica plast. Granica wytrzym. Wydłużenie Twardość Udarność
mm. fi ReH Rm A5 HB KV,
M/mm² (ξ) min. N/mm² (ξ) %, min Joule (ft.ls.)min.
≤0 (3 1/4) 520 (75) 650-800 19 200-240 27 przy -20°C
(95-115) 20 przy -4°C
<=80 (3 1/4) 440 (65) 600-750 19 180-230 27 przy -20°C
20 przy -4°C
Porównanie zestawienia własności mechanicznych dla gat. CROMAX 280 X i C 45
Gatunek stali Granica plastyczności Rp0,2min (N/mm²) Granica wytrzymałości na rozrywanie Rmmin (N/mm²) Wydłużenie A5min (%) Twardość rdzenia HB
280 X 520 dla Ø < 80 mm 650-800 19 200-240
440 dla Ø > 80 mm
C 45 300 dla Ø < 63 mm 590-740 14 165-220
280 dla Ø > 63 mm
Własności stali 280X odznaczają się znacznie lepszymi parametrami niż stal 17MnV6 i 20MnV6. Najdokładniej można to zaobserwować porównując własności gatunku 20MnV6 w odniesieniu do uzyskiwanych współczynników na wyboczenie tłoczyska poddanego obciążeniom (przykładowe porównanie na wykresie).

Porównywalne badania wskazane na wykresie świadczą o możliwości zastąpienia tłoczyska CROMAX 280X o mniejszej średnicy wynikającej z obliczeń wytrzymałościowych w stosunku do materiału 20MV6. Mamy tu przykład zastąpienia materiału o średnicy większej mniejszą przy zachowaniu tych samych własności mechanicznych. Dzięki temu obniżamy koszty i ciężar wykonywania siłownika. Decydując się na wykorzystanie CROMAX 280X o tej samej średnicy (np. przy naprawach siłowników) mamy pewność, że zastosowaliśmy materiał przewyższający własność materiału zastąpionego.

Dokładne dobranie składu chemicznego gatunku 280X daje jeszcze dodatkową zaletę w postaci znacznego poprawienia własności spawalniczych materiału 280X w stosunku do 17MnV6 i 20MnV6. Współczynnik CE, który świadczy o spawalności stali, czym jest niższy tym bardziej korzystny dla spawalności stali. OVAKO jako jedyny producent na rynku prętów chromowanych dostarcza materiał 280X i współczynnik CE dla tej stali jest najniższy i mniejszy o 0,55 max.

 

Odporność na korozję: Powłoka chromowana nanoszona metodą opracowaną przez Ovako Cromax zapewnia otrzymanie warstwy chromu z kontrolowanymi mikropęknięciami. Ponieważ powstałem mikropęknięcia nie przenikają do rdzenia stalowego stąd rdzeń pręta jest znacznie lepiej chroniony przed wpływem środowiska atmosferycznego. Odporność na korozję jest w tym wypadku znacznie zwiększona w porównaniu z konwencjonalnymi metodami nanoszenia chromu. Coraz powszechniejsza świadomość wysokiej roli jaką odgrywa odporność korozyjna powłoki na trwałość wyrobów chromowanych galwanicznie wpłynęła na wzrost wymagań i rozszerzenie zakresu wykonywanych testów korozyjnych.

ISO 9227 ASTM DIN 50021 Natryski soli
NSS B117 SS Neutralny
AASS B287 ESS Kwas octowy
CASS B368 CASS Kwas oct. z przyspieszaczem miedziowym

Warstwa chromu: Dla średnicy ≥ 20mm (3/4") grubość warstwy chromu wynosi 20 ľm (0.0008")min. Dla mniejszych wymiarów wynosi 15 ľm (0.0006")min.

Chropowatość powierzchni: Chropowatość powierzchni (Ra) dla chromu jest zawsze mniejsza niż 0.2 μm (8 μ-cal) i normalnie w zakresie 0.05-0.15 μm (2-6μ-cal). R max (DIN) lub Ry (ISO) jest zawsze mniejsza niż 1.6μm (64μ-cal) i normalnie w zakresie 0.4-1.2μm (16-48μ-cal). Prostoliniowość pręta: Dla φ < 30mm (11/4 cal), maksymalna odchyłka wynosi 0.1mm/0.5m (0.004/20 cal). Dla większych średnic, max odchyłka = 0.1 mm/1.0m (0.004/40 cal).

Kołowość: Obręb kołowości nie przekracza 1/4 przedziału tolerancji średnicy, mierzona jako odchyłka na promieniu. Tolerancja średnicy: Jako standardowe wykonanie przyjęto ISO f7. Tolerancje f8 i h9 są także dostępne.

Zakres tolerancji:

Średnica ISO f7, μm ISO f7, cal x 0.001
mm górna dolna górna dolna
(10) - 18 (0.4-0.7) -16 -43 -0.6 -1.4
(18) - 30 (0.7-1.2) -20 -41 -0.8 -1.6
(30) - 50 (1.2-1.95) -25 -50 -1.0 -2.0
(50) - 80 (1.95-3.15) -30 -60 -1.2 -2.4
(80) - 120 (3.15-4.7) -36 -71 -1.4 -2.8
(120) - (4.7---) -43 -83 -1.7 -3.3
Własności spawalnicze: Cromax 280X ma doskonałe własności spawalnicze. Jednakże, dla φ > 90mm jest zalecane wstępne podgrzewanie temp. 150-200°C. Najkorzystniejsze parametry spawania to OK 48.00/38.84 dla metody spawania MMA oraz OK 12.64 dla metody MAG (osłona gazowa 80%Ar, 20% CO2.
Cromax 280X/niebieski

Kliknij tutaj:

Kontakt Icon Kontakt