Pręt tłoczyskowy 42CrMo4V - ulepszany cieplnie jest stosowany, gdy wymagania odnośnie wytrzymałości jak i odporności na obciążenia dynamiczne są bardzo wysokie.

Zastosowanie. Jeżeli stawiane są ostre wymagania co do własności mechanicznych materiału wówczas zalecamy stosowanie pręt tłoczyskowy 42CrMo4V/ w stanie zahartowanym i odpuszczonym. W tym przykładzie materiał 42CrMo4V jest zastosowany w obudowie mechanizowanej stosowanej w górnictwie. tutaj siłowniki hydrauliczne narażone są na znaczne naprężenia mechaniczne a wymagania bezpieczeństwa są bardzo wysokie.

Zahartowany i odpuszczany cieplnie pręt tłoczyskowy 42CrMo4 produkowany jest z nisko stopowej stali chromow-molibdenowej. Produkt ten znajduje doskonałe zastosowanie gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość w połączeniu z bardzo wysoką odpornością na obciążenia dynamiczne.

Skład chemiczny stali dla CROMAX 482:

C% Si% Mn% S% V% C.E.% (*)
0.42 0.25 0.80 0.02 1.05 0.20
Zestawienie gatunków stali najbardziej zbliżonych do gatunku CROMAX 482:
Cromax EN DIN AFNOR ASTM
42CrMo4 42CrMo4 42CrMo4V 708M40 4140
Właściwości mechaniczne stali: Hartowanie i odpuszczanie wykonywane jest zgodnie z EN 10083-1+A1. Inne warunki obróbki cieplnej dostępne są po porozumieniu z Ovako Cromax.
Granica plast. Granica wytrzym. Wydłużenie Twardość
Rp0.2 Rm A5 HB
N/mm² (ξ) min. N/mm² (ξ) %, min
580 (85) 850-1000 (125 - 145) 14 250 - 300
Odporność na korozję: Powłoka chromowana nanoszona metodą opracowaną przez Ovako Cromax zapewnia otrzymanie warstwy chromu z kontrolowanymi mikropęknięciami. Ponieważ powstałem mikropęknięcia nie przenikają do rdzenia stalowego stąd rdzeń pręta jest znacznie lepiej chroniony przed wpływem środowiska atmosferycznego. Odporność na korozję jest w tym wypadku znacznie zwiększona w porównaniu z konwencjonalnymi metodami nanoszenia chromu. Coraz powszechniejsza świadomość wysokiej roli jaką odgrywa odporność korozyjna powłoki na trwałość wyrobów chromowanych galwanicznie wpłynęła na wzrost wymagań i rozszerzenie zakresu wykonywanych testów korozyjnych.
ISO 9227 ASTM DIN 50021 Natryski soli
NSS B117 SS Neutralny
AASS B287 ESS Kwas octowy
CASS B368 CASS Kwas oct. z przyspieszaczem miedziowym

Warstwa chromu: Grubość warstwy chromu wynosi 20μm (0.0008") min.

Chropowatość powierzchni: Chropowatość powierzchni (Ra) dla chromu jest zawsze mniejsza niż 0.2 μm (8 μ-cal) i normalnie w zakresie 0.05-0.15 μm (2-6μ-cal). R max (DIN) lub Ry (ISO) jest zawsze mniejsza niż 1.6μm (64μ-cal) i normalnie w zakresie 0.4-1.2μm (16-48μ-cal).

Twardość pow. i głębokość hartow. Twardość warstwy chromu wynosi 850 HV0.1 min. Cromax 42CrMo4 może być dostarczony jako powierzchniowo zahartowany indukcyjnie. Twardość w strefie bezpośrednio pod warstwa chromu wynosi 55HRC min. I głębokość warstwy zahartowanej mieści się pomiędzy 1.0 - 3.0 mm w zależności od średnicy. Jednak dla zastosowań wymagających hartowanie indukcyjne zaleca się stosowanie Crommax 482.

Prostoliniowość pręta:

Maksymalna odchyłka wynosi 0.2mm/ m (0.008/40" inch.)

Kołowość:

Obręb kołowości nie przekracza 1/4 przedziału tolerancji średnicy, mierzona jako odchyłka na promieniu.

Tolerancja średnicy:

Jako standardowe wykonanie przyjęto ISO f7. Inne tolerancje są dostępne na życzenie (największy dostepny zakres odpowiada ISO poziom 7). Zakres tolerancji:
Średnica ISO f7, μm ISO f7, cal x 0.001
mm (cal) górna dolna górna dolna
(18) - 30 (0.7-1.2) -20 -41 -0.8 -1.6
(30) - 50 (1.2-1.95) -25 -50 -1.0 -2.0
(50) - 80 (1.95-3.15) -30 -60 -1.2 -2.4
(80) - 120 (3.15-4.7) -36 -71 -1.4 -2.8
Własności spawalnicze: Cromax 482 ma doskonałe własności spawalnicze. Jednakże, dla φ > 90mm jest zalecane wstępne podgrzewanie temp. 150-200°C. Najkorzystniejsze parametry spawania to OK 48.00/38.84 dla metody spawania MMA oraz OK 12.64 dla metody MAG (osłona gazowa 80%Ar, 20% CO2.
Pręt tłoczyskowy 42CrMo4V

Kliknij tutaj:

Kontakt Icon Kontakt