Ni-CROMAX/biały jest otrzymywany przez elektroniczne nałożenie dwóch warstw zabezpieczających. Pierwszą jest warstwa niklu, która tworzy spoistą warstwę podkładową dla nakładanej w drugiej kolejności warstwy chromu. W efekcie otrzymuje się nadzwyczajną odporność na korozję produktu końcowego sprawdzającą się w najsurowszych warunkach. Oferujemy Ni-Cromax w wykonaniu dla wszystkich wymienionych powyżej gatunków stali standardowych, zarówno w formie prętów pełnych i drążonych.

Zastosowanie: W niektórych przypadkach niezbędna jest nadzwyczajna odporność na korozję aby sprostać najostrzejszym wymaganiom odnośnie bezpieczeństwa i niezawodności. Do takich zastosowań opracowaliśmy specjalny produkt ze stali CROMAX. który w formie prętów przed chromowaniem galwanicznym jest pokrywany elektronicznie niklem. Produkt ten nosi nazwę Ni-Cromax/ biały i charakteryzuje się wyjątkową odpornością na korozję. Ni-Cromax/biły może pracować nawet w najbardziej agresywnych środowiskach, między innymi na platformach wiertniczych.

W standardowym wykonaniu Ni-Cromax produkowany jest z tej samej stali co Cromax 280X tzn. nowoczesnej mikrostopowej stali, która zapewnia bardzo korzystną kombinację wysokiej wytrzymałości z doskonałymi własnościami obróbczymi i wysoką spawalnością. Dla ≤ 80mm (31/4") granica plastyczności i wytrzymałości jest o 20% wyższa niż prętach chromowanych i niklowo-chromowanych wykonanych ze zwykłej nisko-węglowej spawalnej stali. Wyższa wytrzymałość nie wpłynęła na pogorszenie obrabialności i spawalności stali prętów Ni-Cromax.

Skład chemiczny stali dla CROMAX 280X

C%Si%Mn%S%V%C.E.% (*)
0.180.351.550.020.110.55 max(*)
* C.E.=%C+%Mn/6+(%Cu+%Ni)/15+(%Cr+%Mo+%V)/

Zestawienie gatunków stali najbardziej zbliżonych do gatunku CROMAX 280

CromaxENDINBSAFNORASTM
280X17MnV617MnV655ME420A572
Właściwości mechaniczne stali:
Granica plast.Granica wytrzym.WydłużenieTwardość
Rp0.2RmA5HB
N/mm² (ξ) min.N/mm² (ξ)%, min
580 (85)850-1000 (125 - 145)14250 - 300
Odporność na korozję: W pierwszej kolejności na powierzchnię pręta nakładana jest powierzchnia niklowa specjalną metodą elektroniczną opracowaną przez Ovako Cromax. Powłoka ta charakteryzuje się całkowitym brakiem pęknięć, porów lub innych defektów. w połączeniu z twardą zewnętrzną powłoką chromową nakładaną w następnym etapie procesu galwanizacji elektrolicznej, uzyskuje się szczególnie wysoką odporność na korozję. Coraz powszechniejsza świadomość wysokiej roli jaką odgrywa odporność korozyjna powłoki na trwałość wyrobów chromowanych galwanicznie wpłynęła na wzrost wymagań i rozszerzenie zakresu wykonywanych testów korozyjnych. Większość testów opartych jest o normę ISO 9227.
ISO 9227ASTMDIN 50021Natryski soli
NSSB117SSNeutralny
AASSB287ESSKwas octowy
CASSB368CASSKwas oct. z przyspieszaczem miedziowym

Warstwa chromu: W standardowym wykonaniu grubość warstwy niklu wynosi 30 μm (0.0012")min. Natomiast minimalna warstwa chromu wynosi 20 μm (0.0008")min.

Chropowatość powierzchni: Chropowatość powierzchni (Ra) dla chromu jest zawsze mniejsza niż 0.2 ľm (8 μ-cal) i normalnie w zakresie 0.05-0.15 μm (2-6μ-cal). R max (DIN) lub Ry (ISO) jest zawsze mniejsza niż 1.6μm (64μ-cal) i normalnie w zakresie 0.4-1.2ľμm (16-48μ-cal).

Twardość powierzchni: Twardość warstwy chromu wynosi 850 HV0.1 min. twardość niklu wynosi około 350 HV0.1

Prostoliniowość pręta: Dla φ < 30mm (1 1/4 cal), maksymalna odchyłka wynosi 0.1mm/0.5m (0.004/20 cal). Dla większych średnic, max odchyłka = 0.1 mm/1.0m (0.004/40 cal).

Kołowość: Obręb kołowości nie przekracza 1/4 przedziału tolerancji średnicy, mierzona jako odchyłka na promieniu.

Tolerancja średnicy: Jako standardowe wykonanie przyjęto ISO f7. Inne tolerancje są dostępne na życzenie (największy dostępny zakres odpowiada ISO poziom 7). Zakres tolerancji:

ŚrednicaISO f7, μmISO f7, cal x 0.001
mmgórnadolnagórnadolna
(18) - 30(0.7-1.2)-20-41-0.8-1.6
(30) - 50(1.2-1.95)-25-50-1.0-2.0
(50) - 80(1.95-3.15)-30-60-1.2-2.4
(80) - 120(3.15-4.7)-36-71-1.4-2.8

Własności spawalnicze: Ni - Cromax ma doskonałe własności spawalnicze. Jednakże, dla φ > 90mm jest zalecane wstępne podgrzewanie temp. 150-200 C. Najkorzystniejsze parametry spawania to OK 48.00/38.84 dla metody spawania MMA oraz OK 12.64 dla metody MAG (osłona gazowa 80%Ar, 20% CO2.

 
Ni-Cromax/biały
 

Kliknij tutaj:

Kontakt Icon Kontakt