Przeglądy techniczne Urządzeń Transportu Bliskiego

Przeglądy techniczne Urządzeń Transportu Bliskiego

 

MONTAŻ NAPRAWA SERWIS

HP Hydraulika Siłowa i Mechanika Maszyn

Zaprasza na przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne!

Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013, poz. 963 ze zm.). Formy dozoru technicznego, rodzaje, zakres i terminy badań technicznych dla poszczególnych rodzajów urządzeń technicznych określają rozporządzenia ustalające warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać te urządzenia. Jeżeli dla urządzenia technicznego nie ma ustalonych warunków technicznych dozoru technicznego, urządzenie to może być projektowane, wytwarzane, naprawiane lub modernizowane na podstawie warunków technicznych ustalonych z organem właściwej jednostki dozoru technicznego (art. 8 p. 6 ustawy o dozorze technicznym). urządzenia ciśnieniowe zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych urządzenia transportu bliskiego dźwigniki przenośniki kabinowe i przenośniki krzesełkowe

 

 

Rodzaje Urządzeń Transportu Bliskiego / UTB 

Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych

Dźwig towarowy mały i dźwig towarowy bez prawa wstępu osób do kabiny

Dźwig budowlany

Podest ruchomy przejezdny

Suwnice, wciągniki, wciągarki, żuraw stacjonarny

Dźwignica linotorowa

Dźwignik o ruchu prostoliniowym stacjonarny

Żuraw samojezdny

Dźwignik o ruchu nieprostoliniowym

Podest ruchomy wiszący, podest ruchomy masztowy

Wyciąg towarowy

Przenośnik w wesołym miasteczku (karuzela)

Wózek jezdniowy podnośnikowy

Układnica magazynowa

Żuraw wieżowy, żuraw szybkomontujący

Podest ruchomy załadowczy na pojeździe

Schody ruchome, chodnik ruchomy

Dźwig osobowy

Żuraw przenośny (przeładunkowy)

Dźwignik o ruchu prostoliniowym przenośny

 

 

Informacje udostępnione ze strony: http://www.udt.gov.pl/

Dodawanie komentarzy jest zablokowane.