W pierwszej kolejności na powierzchnię pręta nakładana jest powierzchnia niklowa specjalną metodą elektrolityczną opracowaną przez Ovako Cromax. Powłoka ta charakteryzuje się całkowitym brakiem pęknięć, porów lub innych defektów. w połączeniu z twardą zewnętrzną powłoką chromową nakładaną w następnym etapie procesu galwanizacji elektrolitycznej, uzyskuje się szczególnie wysoką odporność na korozję. Coraz powszechniejsza świadomość wysokiej roli jaką odgrywa odporność korozyjna powłoki na trwałość wyrobów chromowanych galwanicznie wpłynęła na wzrost wymagań i rozszerzenie zakresu wykonywanych testów korozyjnych.

Większość testów oparta jest o normę ISO 9227.

ISO 9227 ASTM DIN 50021 Natryski soli
NSS B117 SS Neutralny
AASS B287 ESS Kwas octowy
CASS B368 CASS Kwas oct. z przyspieszaczem miedziowym
Cromax w standardowym wykonaniu gwarantuje 40 godzin przy 9 stopniu w skali AASS. Ten sam stopień gwarantowany jest w skali NSS po 100 godz.

Skład chemiczny stali dla CROMAX 280X

C% Si% Mn% S% V% C.E.% (*)
0.19 0.35 1.50 0.02 0.11 0.55 max(*)
* C.E.=%C+%Mn/6+(%Cu+%Ni)/15+(%Cr+%Mo+%V)/

Zestawienie gatunków stali najbardziej zbliżonych dla Cromax-Tube

Cromax EN DIN BS AFNOR ASTM
Tube 17MnV6 17MnV6 55M E420 4140

Właściwości mechaniczne stali

Granica plast. Granica wytrzym. Wydłużenie Twardość Udarność
ReH Rm A5 HB KV
N/mm² (ξ) min. N/mm² (ξ) %, min Joule (ft.lbs.)min.
410 (60) 550-700 (80-100) 15 160-210 27 przy -20°C (20 przy -4°F)

Warstwa chromu

W standardowym wykonaniu minimalna grubość warstwy chromu wynosi 20 μm (0.0008").

Chropowatość powierzchni

Chropowatość powierzchni (Ra) dla chromu jest zawsze mniejsza niż 0.2 μm (8 μ-cal) i normalnie w zakresie 0.05-0.15 μm (2-6μ-cal). R max (DIN) lub Ry (ISO) jest zawsze mniejsza niż 1.6μm (64μ-cal) i normalnie w zakresie 0.4-1.2μm (16-48μ-cal).

Twardość powierzchni

Twardość warstwy chromu wynosi 850 HV0.1 min.

Prostość Rury

Maksymalna odchyłka wynosi 0.3mm/1m (0.012/40cali)

Kołowość zewnętrzna rury (OD)

Obręb kołowości OD nie przekracza 1/4 przedziału tolerancji średnicy, mierzona jako odchyłka na promieniu.

Zakres tolerancji

OD ISO f8, μm ISO f8, cal x 0.001
mm (cal) górna dolna górna dolna
(18) - 30 (0.7-1.2) -20 -41 -0.8 -1.6
(30) - 50 (1.2-1.95) -25 -50 -1.0 -2.0
(50) - 80 (1.95-3.15) -30 -60 -1.2 -2.4
(80) - 120 (3.15-4.7) -36 -71 -1.4 -2.8
(120) (4.7---) -43 -106 -1.7 -4.2
  Tolerancja dla "OD" Jako standardowe wykonanie przyjęto ISO f8. Inne tol. są dostępne na żądanie (min. zakr. ISO f7).

Tolerancja dla "ID"

Tolerancja ta zależy od tolerancji dla OD i Grubości ścianki.

Tolerancja ścianki

Nie gwarantuje się ścisłych tolerancji dla ścianki rury jak i dla centryczności otworu rury. Typowe wartości wynoszą +/- 5% dla grubości ścianki oraz +/- 10% (przeciętnej grubości ścianki) centryczności.

Wymiary standardowe

Poniższa tabela podaje wymiary rur, które są produkowane stosunkowo często i są dostępne bezpośrednio ze składu. Inne wymiary mogą być dostarczane na życzenie jednak pod warunkiem spełnienia minimum produkcyjnego (minimum zależne od wymiaru rury).
OD x ID Ciężar OD x ID Ciężar OD x ID Ciężar
 mm  kg/m  mm  kg/m  mm  kg/m
 30 x 16  3.97  55 x 35  11.10  80 x 56  20.12
 30 x 20  3.08  60 x 28  17.36  80 x 60  17.26
 32 x 16  4.73  60 x 32  15.8  90 x 50  34.52
 35 x 20  5.09  60 x 40  12.33  90 x 60  27.74
 40 x 20  7.40  60 x 50  6.78  100 x 80  22.19
 40 x 24  6.31  63 x 32  18.16  110 x 71  43.52
 40 x 28  5.03  65 x 55  13.56  110 x 82  33.14
 45 x 25  8.63  70 x 42  19.33  125 x 82  54.87
 45 x 29  7.30  70 x 50  14.74  125 x 87  49.67
 45 x 35  4.93  75 x 55  16.03  140 x 86  75.24
 50 x 28  10.58  140 x 101  57.94
 50 x 34  8.29  140 x 112  43.50
 50 x 40  5.55
OD x  ID,cal lbs/ft
 3 x 2  13.36
 3 1/2 x 2 1/2  16,04

Własności spawalnicze

Cromax - Tube może być normalnie spawana bez podgrzewania wstępnego. Najkorzystniejsze parametry spawania to OK 48.00/38.84 dla metody spawania MMA oraz OK 12.64 dla metody MAG (osłona gazowa 80%Ar, 20% CO2. Obrabialność Posuwa narzędzia do przedmiotu 0.4 mm/r. Głębokość wcięcia 2,5mm. Kryterium zużycia 0.3mm. Niepokrywany węglik spiekany ISO P30. Promień zaokrąglenia ostrza 1.2mm. Kąt ustawienia noża 75°. Test według ISO 3685-1977.
Cromax Tube

Kliknij tutaj:

Kontakt Icon Kontakt