CROMAX 280X w wykonaniu standardowym jest produkowany ze stali wyróżniającej się kombinacją bardzo dobrych właściwości mechanicznych i doskonałej spawalności. Cromax 280X jest dostępny jako pręt pełny i drążony.

Zastosowanie. Nasz podstawowy produkt, Cromax 280X, znajduje szerokie zastosowanie w hydraulice dla rolnictwa i jednym z przykładów zastosowań jest ładowarka kołowa lub traktor z zamocowaną ładowarką. Cromax 280X wykonany jest z stali o wysokich własnościach mechanicznych, dobrej obrabialności i doskonałej spawalności. ta kombinacja daje szereg korzyści w formie uproszczonej konstrukcji i obniżenia kosztów produkcji siłowników hydraulicznych.

Cromax 280 produkowany jest z nowoczesnej mikrostopowej stali, która zapewnia bardzo korzystną kombinację wysokiej wytrzymałości z doskonałymi własnościami obróbczymi i wysoką spawalnością. Dla <= 80mm (3 1/4") granica plastyczności i wytrzymałości jest o 20% niż prętach chromowanych wykonanych z nisko-węglowej spawalnej stali. W porównaniu ze standardowymi produktami, podwyższone własności wytrzymałościowe Cromaxu 280X dają wiele korzyści w projektowaniu i produkcji cylindrów hydraulicznych przez zmniejszenie wymiarów tłoczyska a tym samym ciężaru i kosztów produkcji bez obniżenia zdolności nośnej elementów.

Skład chemiczny stali dla CROMAX 280X

C%Si%Mn%S%V%C.E.% (*)
0.180.351.500.020.090.55 max
* C.E.=%C+%Mn/6+(%Cu+%Ni)/15+(%Cr+%Mo+%V)/5
Zestawienie gatunków stali najbardziej zbliżonych do gatunku CROMAX 280
CromaxENDINBSAFNORASTM
280X17MnV617MnV655ME420A572
Właściwości mechaniczne stali
ŚrednicaGranica plast.Granica wytrzym.WydłużenieTwardośćUdarność
mm. fiReHRmA5HBKV,
M/mm² (ξ) min.N/mm² (ξ)%, minJoule (ft.ls.)min.
≤0 (3 1/4)520 (75)650-80019200-24027 przy -20°C
(95-115)20 przy -4°C
<=80 (3 1/4)440 (65)600-75019180-23027 przy -20°C
20 przy -4°C
Porównanie zestawienia własności mechanicznych dla gat. CROMAX 280 X i C 45
Gatunek staliGranica plastyczności Rp0,2min (N/mm²)Granica wytrzymałości na rozrywanie Rmmin (N/mm²)Wydłużenie A5min (%)Twardość rdzenia HB
280 X520 dla Ø < 80 mm650-80019200-240
440 dla Ø > 80 mm
C 45300 dla Ø < 63 mm590-74014165-220
280 dla Ø > 63 mm
Własności stali 280X odznaczają się znacznie lepszymi parametrami niż stal 17MnV6 i 20MnV6. Najdokładniej można to zaobserwować porównując własności gatunku 20MnV6 w odniesieniu do uzyskiwanych współczynników na wyboczenie tłoczyska poddanego obciążeniom (przykładowe porównanie na wykresie).

Porównywalne badania wskazane na wykresie świadczą o możliwości zastąpienia tłoczyska CROMAX 280X o mniejszej średnicy wynikającej z obliczeń wytrzymałościowych w stosunku do materiału 20MV6. Mamy tu przykład zastąpienia materiału o średnicy większej mniejszą przy zachowaniu tych samych własności mechanicznych. Dzięki temu obniżamy koszty i ciężar wykonywania siłownika. Decydując się na wykorzystanie CROMAX 280X o tej samej średnicy (np. przy naprawach siłowników) mamy pewność, że zastosowaliśmy materiał przewyższający własność materiału zastąpionego.

Dokładne dobranie składu chemicznego gatunku 280X daje jeszcze dodatkową zaletę w postaci znacznego poprawienia własności spawalniczych materiału 280X w stosunku do 17MnV6 i 20MnV6. Współczynnik CE, który świadczy o spawalności stali, czym jest niższy tym bardziej korzystny dla spawalności stali. OVAKO jako jedyny producent na rynku prętów chromowanych dostarcza materiał 280X i współczynnik CE dla tej stali jest najniższy i mniejszy o 0,55 max.

 

Odporność na korozję: Powłoka chromowana nanoszona metodą opracowaną przez Ovako Cromax zapewnia otrzymanie warstwy chromu z kontrolowanymi mikropęknięciami. Ponieważ powstałem mikropęknięcia nie przenikają do rdzenia stalowego stąd rdzeń pręta jest znacznie lepiej chroniony przed wpływem środowiska atmosferycznego. Odporność na korozję jest w tym wypadku znacznie zwiększona w porównaniu z konwencjonalnymi metodami nanoszenia chromu. Coraz powszechniejsza świadomość wysokiej roli jaką odgrywa odporność korozyjna powłoki na trwałość wyrobów chromowanych galwanicznie wpłynęła na wzrost wymagań i rozszerzenie zakresu wykonywanych testów korozyjnych.

ISO 9227ASTMDIN 50021Natryski soli
NSSB117SSNeutralny
AASSB287ESSKwas octowy
CASSB368CASSKwas oct. z przyspieszaczem miedziowym

Warstwa chromu: Dla średnicy ≥ 20mm (3/4") grubość warstwy chromu wynosi 20 ľm (0.0008")min. Dla mniejszych wymiarów wynosi 15 ľm (0.0006")min.

Chropowatość powierzchni: Chropowatość powierzchni (Ra) dla chromu jest zawsze mniejsza niż 0.2 μm (8 μ-cal) i normalnie w zakresie 0.05-0.15 μm (2-6μ-cal). R max (DIN) lub Ry (ISO) jest zawsze mniejsza niż 1.6μm (64μ-cal) i normalnie w zakresie 0.4-1.2μm (16-48μ-cal). Prostoliniowość pręta: Dla φ < 30mm (11/4 cal), maksymalna odchyłka wynosi 0.1mm/0.5m (0.004/20 cal). Dla większych średnic, max odchyłka = 0.1 mm/1.0m (0.004/40 cal).

Kołowość: Obręb kołowości nie przekracza 1/4 przedziału tolerancji średnicy, mierzona jako odchyłka na promieniu. Tolerancja średnicy: Jako standardowe wykonanie przyjęto ISO f7. Tolerancje f8 i h9 są także dostępne.

Zakres tolerancji:

ŚrednicaISO f7, μmISO f7, cal x 0.001
mmgórnadolnagórnadolna
(10) - 18(0.4-0.7)-16-43-0.6-1.4
(18) - 30(0.7-1.2)-20-41-0.8-1.6
(30) - 50(1.2-1.95)-25-50-1.0-2.0
(50) - 80(1.95-3.15)-30-60-1.2-2.4
(80) - 120(3.15-4.7)-36-71-1.4-2.8
(120) -(4.7---)-43-83-1.7-3.3
Własności spawalnicze: Cromax 280X ma doskonałe własności spawalnicze. Jednakże, dla φ > 90mm jest zalecane wstępne podgrzewanie temp. 150-200°C. Najkorzystniejsze parametry spawania to OK 48.00/38.84 dla metody spawania MMA oraz OK 12.64 dla metody MAG (osłona gazowa 80%Ar, 20% CO2.
Cromax 280X/niebieski

Kliknij tutaj:

Kontakt Icon Kontakt